profilBildeprofilBildeprofilBildeprofilBilde

Santhosh Shanmugam

Sivilingeniørstudent og konsulent

Leaf Consulting

Leaf Consulting er en bedrift jeg startet med 3 andre gutter fra studiet. Vi driver per nå med websideutvikling, men planlegger også å utforske andre teknologiske territorier.

Hva kan jeg?

Websideutvikling
Gjennom bedriften har jeg fått gode kunnskaper i HTML, CSS og Javascript. Vi har også tatt i bruk Gatsby med GraphQL og React-rammeverk.

Programmeringsspråk
Gjennom studiet har jeg fått grunnleggende kunnskaper i både prosedyreorientert og objektorientert programmering. Jeg har hovedsakelig brukt Python og Java, men har også vært innom andre språk som Visual Basic og Julia.

Databaser og datamodellering
Gjennom studiet og egen interesse har jeg kunnskaper innen datamodelleringsteori og bruk av SQL og PHP.

Nettverksteori og sikkerhet
Gjennom studiet har jeg også fått et dypt innblikk i internettarkitektur, og programmering av rutere og andre nettverkskomponenter. Jeg har også gode kunnskaper innen risikoanalyse samt tiltak for robusthet.

Noen kule prosjekter

Snake-app i Java
Tar i bruk klasser (inkl. enums og interfaces) med en enkel logikk til å lage et fungerende Snake spill som også skriver til en highscore tekstfil. Bruker også scenebuilder og fxml til å lage et fint brukergrensesnitt som henter informasjon fra highscore tekstfilen.

  

Filmdatabase
Her har jeg først laget en filmdatabase med SQL. Videre tar jeg i bruk JDBC til å lage forskjellige metoder som ved bruk av SQL statements utfører visse usecases som f.eks. å hente ut regissør gitt en film.

  

Flere nettsider gjennom bedrift.
Gjennom bedriften har jeg utviklet flere nettsider for diverse bedrifter. Nettsidene har krevd forskjellig logikk som blir implementert blant annet gjennom JavaScript og Jquery.

Vi bruker også rammeverk som GatsbyJS og ReactJS sammen med GraphQL og SQL.

Vi gir kundene muligheten til å publisere innlegg selv, f.eks. ved hjelp publiseringsverktøyet som (CMS) Sanity eller ved å lage CMS fra bunnen av ved hjelp av PHP og phpMyAdmin.

Vi lager også innloggingssystemer til CMS med autentisering og tokens gjennom Firebase.